คลังข้อสอบกลาง

คำชี้แจง

อาจารย์ บุคลากร สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลข้อสอบกลางได้โดยกดขอรับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ทางAdminกลางจะโทรประสานงานตรวจสอบกับท่านและให้สิทธิ์การเข้าใช้ได้

ฐานข้อมูลข้อสอบกลาง