ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องสมุด และงานตกแต่งภายในอาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิก !! ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องสมุด และงานตกแต่งภายในอาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)