สรุปผลการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ วสส.อุบลราชธานี โดยสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562

สรุปผลการตรวจประเมินระบบสารสนเทศ วสส.อุบลราชธานี โดยสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น

ดาวน์โหลดได้ที่นี่